Aanbod coronagerelateerde zelfhulptrainingen

De onderstaande modules zijn inmiddels beschikbaar via Evie.

Mentaal sterk tijdens de coronacrisis

Deze module bestaat uit twee onderdelen: In het eerste deel wordt met name begrip getoond voor de gevoelens en gedachten die mensen kunnen hebben in deze tijd. Eigenlijk is alles begrijpelijk. Er wordt benadrukt dat het belangrijk is deze gevoelens te accepteren en er niet tegen te vechten. In het tweede gedeelte worden praktische tips gegeven voor het omgaan met de coronacrisis. Zo worden de volgende zes vragen gesteld waarop een antwoord gegeven kan worden:

 • Hoe blijf je je verbonden voelen?
 • Wat kun je wel controleren?
 • Moet je het nieuws blijven volgen?
 • Hoe voel je je voldaan?
 • Hoe zorg je voor jezelf?
 • Hoe ga je om met onzekerheid en teleurstelling?

De module is kort en bonding, maar bevat veel informatie.

Dankbaarheid tijdens de coronacrisis

In tijden van de coronacrisis is het makkelijk veel negatieve gedachtes te hebben en je alleen te focussen op wat er misgaat. Het kan iemand daarom helpen om te focussen op dingen waar diegene dankbaar voor is. Deze module bestaat uit drie onderdelen:

 • In het eerste deel wordt bewijs gegeven voor waarom dankbaarheid werkt en wat men eraan kan hebben.
 • In het tweede deel van de module kan er met verschillende oefeningen nagedacht worden over waar iemand dankbaar voor is.
 • In het derde deel van de module wordt de nadruk gelegd op hoe dankbaarheid in de dagelijkse routine kan worden verwerkt. Ook ontvangt de persoon een online dagboek waar vanaf dat moment dankbaarheidsmomenten in bijgehouden kunnen worden.
Blijf thuis, blijf fit

Fit blijven kan normaliter voor velen al een uitdaging zijn, maar iemand de hele dag thuis moet zitten, wordt die uitdaging alleen nog maar groter. Deze module laat manieren zien om gezond te blijven eten en bewegen tijdens de coronacrisis. In deze module wordt de nadruk gelegd op het zetten van kleine stappen. Tegelijkertijd is er aandacht voor om niet te hard te zijn tegen jezelf. De module bestaat uit twee onderdelen:

 • Motivatie: deelnemers bouwen motivatie op om fit te blijven. Ze kiezen daarvoor een manier die bij hen past, zoals een ‘hoger doel’, of fit blijven inpassen in hun waarden
 • Informatie: ook krijgen deelnemers informatie over gezond eten en gezond blijven. Wat is een gezonde leefstijl? Maar ook: hoe kun je specifiek tijdens de coronacrisis fit blijven en je gezonde leefstijl toepassen?
Thuiswerken tijdens de coronacrisis

Door de coronacrisis moeten veel mensen thuiswerken. Hoe richt je je werkplek het beste in? Hoe kun je je het beste concentreren? En hoe schakel je na een werkdag over van werkmodus naar thuismodus?

In de module Thuiswerken tijdens de coronacrisis worden verschillende tips gegeven om beter en gezonder thuis te kunnen werken. Hierbij komen verschillende onderwerpen aan bod:

 • Hoe richt je thuis een fijne, gezonde werkplek in?
 • Maak een planning voor je dag om productiever te zijn en je meer voldaan te voelen aan het einde van de dag.
 • Start en eindig je dag met een ritueel.
 • Maak een to-do lijst.
 • Blijf in contact met anderen.

In de module wordt vooral ook benadrukt dat je niet te hard voor jezelf moet zijn. Voor iedereen is het een lastig tijd en je moet voor jezelf nagaan wat haalbaar is.

Eenzaamheid tijdens de coronacrisis

Veel mensen voelen zich eenzaam tijdens de coronacrisis. Deze module biedt ondersteuning bij eenzaamheid. Hoe? Onder andere door informatie te geven over eenzaamheid. Waar komt het vandaan? Wat zijn kenmerken van eenzaamheid? En ook: in welke situaties kun je je eenzaam voelen? De eigen eenzaamheid wordt onderzocht, zodat hij daarna effectief verminderd kan worden. Tips om eenzaamheid te verminderen, worden in twee aparte delen gegeven:

 1. Contact zoeken met anderen en contact met anderen verdiepen tijdens de coronacrisis. Hierbij komt bijvoorbeeld videobellen, anderen helpen en online activiteiten ondernemen aan bod.
 2. Je beter voelen in je eentje, door middel van leren je eigen beste vriend te worden, jezelf af te leiden en je gedachten te veranderen.

In de module wordt benadrukt dat je niet te hard voor jezelf moet zijn. Voor iedereen is het een lastig tijd en je moet voor jezelf nagaan wat het beste werkt.

Jeugd: wat betekent het coronavirus voor jou?

Het zijn vreemde tijden. Zeker voor jongeren verandert er veel; ze zitten meer thuis dan voorheen en de sociale contacten zijn beperkt. Hoe ga je daarmee om? De module kan de jongeren daarbij helpen. Deze module is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die ondersteuning kunnen gebruiken.

De module bestaat uit twee onderdelen:

 1. In het eerste onderdeel wordt stilgestaan bij gedachten en gevoelens die kunnen spelen bij de jongeren tijdens deze corona-situatie. In de module wordt benadrukt dat je niet te hard voor jezelf moet zijn. Voor iedereen is het een lastige tijd en je moet voor jezelf nagaan wat het beste werkt.
 2. In het tweede deel worden praktische tips gegeven voor het omgaan met het coronavirus. Er worden 5 vragen gesteld en beantwoord:
  • Wat moet ik weten over het virus?
  • Hoe zorg ik goed voor mezelf?
  • Hoe ga ik om met zoveel thuis zitten?
  • Wat kan ik doen als ik mijn vrienden mis?
  • Moet ik het nieuws blijven volgen?